Investor a současně majitel Radimského mlýna i pozemku od mlýna až k lávce přes řeku Labe, kterým by dle aktuálního vypisu z katastru nemovitostí měla být společnost Residence u Radimského mlýna s.r.o., se chystá v příštím roce na tomto místě realizovat svůj projektový záměr. Nejdřív však musí zpracovat a předložit územní studii. Předně by však mělo dojít k opravě Radimského mlýnu a v dalších fázích pak k výstavbě bytových domů na dosud nevyužitém pozemku. „Radimského mlýn by měl být opraven ve stávajících konturách, což je pro nás zásadní. Je zde plánována výstavba bytových prostor a ve spodním podlaží by měly vzniknout nebytové prostory – kavárna a restaurace. Myslím si, že to by mohlo být velmi pozitivní,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Je-li řeč o výstavbě bytů na pozemku vedoucím od mlýna k lávce, tak i město má jasnou představu, jak zachovat klidnou cestu kolem Labe pro kolemjdoucí. „Pan architekt Mateásko se snaží vytvořit s projektujícími architekty plán tak, aby lokalita zůstala průchozí, to znamená aby veškeré parkování bylo podzemní a podél cyklostezky nevedla příjezdová komunikace,“ dodal starosta.