Město Kolín podpoří sousední Radovesnice dotací ve výši 500 000 Kč na vybudování kanalizačního přivaděče, v budoucnu na něj totiž připojí i obec Zibohlavy. Obec Radovesnice sice žádala o finanční podporu jednoho milionu korun, nicméně Rada doporučila ke schválení poloviční výši. „Nesouhlasíme s celou výší jednoho milionu korun, ale chceme pomoci alespoň částkou půl milionu korun. Jednak chápeme tu velkou finanční zátěž pro obec, a pak i my budeme přivaděč do budoucna využívat. Celkové náklady na rekonstrukci kanalizace stojí obec Radovesnice přibližně 70 milionů korun, přičemž z vlastního rozpočtu mohou poskytnout pouhých pět. Zbytek financují pomocí dotací či z vlastních zdrojů formou úvěru,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Výhledové propojení kanalizace ze Zibohlav přes Radovesnice na kolínskou čističku odpadních vod přinese Kolínu velkou finanční úsporu v porovnání s plány, které mělo předchozí vedení města. „Původně zde byla myšlenka, protáhnout přivaděč ze Zibohlav kolem letiště, přes celé město i přes Labe, až na čističku odpadních vod,“ doplnil starosta.