Město dokončilo projekt na revitalizaci tůní na Pekelském potoce a již podalo žádost o dotaci. Nyní je třeba vyčkat na rozhodnutí, zda Kolín dotaci získá. Šance jsou slušné. Ministerstvo životního prostředí v rámci dotačních programů podporujících péči o přírodu a krajinu vypsalo přímo výzvů na "Tvorbu a obnovu tůní, mokřadů a rašelinišť" a alokace finančních prostředků ještě není zcela vyčerpána.

A v čem konkrétně by měla revitalizace spočívat? "Na dně tůní je už desítky let černá skládka odpadu, prostě nepořádek. Tůně by měly být odbahněny a skládky komunálního odpadu odstraněny. Dno tůní by mělo být utěsněno, aby tůně konečně fungovaly jako tůně a nebyl tam vsak. Dále by měl bý vybudován vtokový objekt, aby se to propojilo s Pekelským rybníkem a přes tůně se to zase bude vracet. Cílem je zvýšení retenční kapacity. Také by měly být ošetřeny veškeré dřeviny a navíc vysázeny i nové. A spíše pro zajímavost, počítá se i s vybudováním asi čtyř ptačích a jedné netopýří budky. A samozřejmě budou tůně i přemostěny dřevěnou lávkou, aby se tam dalo vejít," uvedl starosta Michael Kašpar.

Před podáním žádosti byl proveden podrobný geologický a dendrologický průzkum. Náklady na revitalizaci činí cca 2,1 milionů korun, přičemž dotační podpora - uspěje-li město - je stoprocentní. Rozhodnutí o přidělení dotace být známo nejpozději do zimy. Pokud bude kladné, město může během zimních měsíců vysoutěžit dodavatelskou firmu a na jaře může být revitalizace zahájena.