Vedení města vybralo zhotovitele zakázky na rozšíření komunikace K Vinici. „Vítěznou firmou se stala společnost Dopravní stavby Bohemia s.r.o. Splnila všechna kritéria, takže pokud podepíše smlouvu, což předpokládám, že ano, tak nastoupí v brzké době. Celkové náklady na vyhotovení zakázky činí 2.881.000 Kč bez DPH a dílo by mělo být dle smlouvy předáno nejpozději do konce letošního roku,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Během rekonstrukce není plánována žádná úplná uzavírka, průjezdnost komunikací, byť s určitými omezeními, zůstane zachována. Dle informací místostarosty Michala Najbrta ale součástí zakázky není vybudování obratiště pro linku MHD, která sem bude výhledově zavedena. „Obratiště je asi nejzásadnější otázka pro fungování MHD v satelitu. Rozhodně nechceme, aby autobusy jezdily mezi domy, protože stávající ulice nejsou určeny k tomu, aby tam doprava zajížděla. Chtěli bychom využít možnost vybudovat obratiště nad satelitem, tak aby provoz nové linky jezdil jenom po této rozšířené komunikaci. Obratiště budeme samozřejmě ještě řešit,“ doplnil Michal Najbrt.