Rada města Kolína na svém prosincovém zasedání schválila druhé kolo vyhlášení výběrového řízení na velkou zakázku (za cca 12,8 milionů korun) týkající se úpravy veřejného parteru a zahrady objektů Husova č. p. 69 a č. p. 110 - 113. Nyní probíhá příjem nabídek.

„Pokud se zakázka podaří vysoutěžit, tak bychom předpokládali zahájení stavebních prací v únoru či v březnu a jejich dokončení v listopadu, přičemž realizace by měla proběhnout v rámci jedné etapy,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Veřejnosti by se tak zpřístupnila zahrada za Městskou knihovnou a parkán nad železniční tratí u Masarykova (starého) mostu. „Je to investice v centru města, která otevře nové prostory, protože zahrada knihovny je dnes zavřená a nefunkční. Myslím si, že výsledek architektonické soutěže je poměrně hezký,“ dodal starosta.

Zájemci mohou nabídky podávat do 21. ledna 9 hodin na podatelnu MěÚ v Kolíně.