V sobotu 27. března odstartovalo celorepublikové sčítání lidu, domů a bytů dle zákona č. 332/2020 Sb. Osobní data lze odevzdat dvojím způsobe, a to buď online formou (www.scitani.cz) v termínu od 27. března do 9. dubna 2021 nebo listinnou formou v následném termínu od 17. dubna do 11. května 2021„Sčítání je samozřejmě povinné, protože jinak hrozí lidem za to, že data nevyplní postih. Online formulář může zadat i jedna pověřená osoba za domácnost,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Vyplnit jsou třeba údaje dle místa bydliště, kde občan fakticky žije, nikoliv dle adresy trvalého bydliště je-li odlišné. Na řadu přijdou otázky týkající se domácnosti, rodinných příslušníků, vzdělání, pracovního zařazení či víry. Pokud zvolíte listinné podání - získáte formulář od sčítacího komisaře či na kontaktním místě (Česká pošta - náměstí Republiky 241, Kolín). Kompletní seznam komisařů pro Kolín naleznete zde.

A jak je to v případě cizinců? „Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste na našem území pobývali o půlnoci z 26. na 27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů,“ uvádí Český statistický úřad