Radní města Kolína a posléze i zastupitelé schválili návrh na prodej pozemků v Průmyslové zóně Kolín – Ovčáry kolínským investorům, jmenovitě společnostem MANAG Real, s.r.o. a Raisa s.r.o.

Firma MANAG Real odkoupí pozemek o rozloze cca 15 195 m2 za kupní cenu 6 229 950 Kč bez DPH. Jedná se o společnost, která v Kolíně působí od roku 1990 a mezi její hlavní činnosti patří výroba elektrických zařízení do prostředí s rizikem výbuchu, výroba a kalibrace čidel pro plynovou detekci, dodávky, montáže a služby pro petrochemický a chemický průmysl. Záměrem této společnosti je vybudovat nový výrobní areál pro přesunutí výroby ze stávajících prostor. V současné době je zde zaměstnáno 65 zaměstnanců. Za účelem koupě pozemku byla založena dceřiná společnost MANAG Real, s.r.o.,“ je uvedeno v podkladech pro zastupitele.

Společnost Raisa požádala o pozemek o rozloze 12 401 m2 a za kupní cenu 5 084 410 Kč bez DPH. Jedná se o společnost, která působí na území ČR od roku 1991 a její hlavní činnosti jsou především v oblastech energetiky a stavebnictví. Záměrem této společnosti je vybudovat v PZKO nové administrativní budovy a skladovací prostory firmy. V další etapě je plánována výstavba výrobních objektů. Plánovaným rozšířením firmy dojde k navýšení počtu zaměstnanců. Původně požadovaná výměra bude i s ohledem na plánovaný prodej sousedních pozemků se souhlasem žadatele nepatrně redukována,“ uvádí stejný zdroj.

Dodejme jen, že tímto byl sektor G v průmyslové zóně kompletně rozprodán.