Rada města Kolína schválila pravidla a podmínky pro podávání žádosti o programovou dotaci v oblasti sociálních a návazných služeb pro rok 2022. „Všichni žadatelé mohou o podporu žádat od 28. února do 18. března. Alokace celkové částky, která na tom řádku pro letošní rok v rozpočtu je 2 200 000 korun s tím, že žadatel může získat minimálně o 10% a maximálně 200 000 korun z celkové částky na sociální, případně návazné služby,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Dotační program město standardně vypisuje každý rok, čímž nabízí podporu sociálním a návazným službám v Kolíně. Žadatelem může být fyzická osoba poskytující sociální služby, registrovaný spolek, ústav, sociální družstvo nebo obecně prospěšná společnost, církevní právnická osoba zřízená podle zák. č. 3/2002 Sb. nebo jiný subjekt registrovaný podle Zákona o sociálních službách.