Město Kolín našlo způsob, jak opravit halu BIOS - v České republice totiž nejsou na jídelny, kuchyně a tělocvičny žádné dotace z evropských fondů, které by obcím finančně pomohly – v tomto případě však k rekonstrukci přispěje dotace z Operačního programu Životní prostředí na energetickou optimalizaci budovy.

„V hale Bios se nic neopravovalo od doby, kdy byla vystavěna, čili od roku 1983. Zajímavým výstupem - kromě rekonstrukce - je také snížení spotřeby energie haly o více než 50%. Proběhne výměna vzduchotechniky, zateplení střechy, výměna stěn, rekonstrukce šaten atd.,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Sportovní hala BIOS - resp. tělocvična Základní školy Prokopa Velikého - slouží nejen školám, ale i mnoha sportovním klubům v Kolíně. Dotace by měla činit zhruba 13 milionů korun, přičemž celkové náklady se odhadují na zhruba 22 milionů korun.