Na podzim loňského roku město vyhlásilo architektonicko-výtvarnou soutěž na téma "Umělecké dílo pro kopec Vinice". Na konci letošního ledna pak hodnotící porota vybrala ze sedmatřiceti zaslaných návrhů tři finalisty. Autorem vítězného návrhu se stal Ing. arch. František Novák z Kostelce na Hané, který pro vrchol kopce navrhl zátiší v podobě stromové kaple. Bohužel, jak se zdá, vybudování díla zatím není na pořadu dne. V tuto chvíli starosta Michael Kašpar vnímá vybudován kaple jako reálné pouze v případě, že se podaří získat dotační finanční prostředky.

"Co se týká financování pouze z městského rozpočtu, to si v tuto chvíli nedokážu úplně představit. Ale záměr tady je a záměr platí, v tuto chvíli však pouze z grantových prostředků. Pokud se na podzim zázračně nastartuje ekonomika a začnou nám chodit daně, jako nám chodily v loňském roce - což nepředpokládám - tak se o tom samozřejmě můžeme bavit. Ale zatím to skutečně tak nevypadá. Za duben jsme dostali asi o tři miliony méně než v loňském roce, za květen už to bylo asi o dvanáct milionů méně, za červen o třináct milionů méně a za červenec asi o devět milionů méně. Takže celkem zhruba třicet sedm milionů jen za tyto čtyři měsíce. Ovšem platí, že vláda schválila kompenzační bonus, který nakonec bude dvanáct set padesát korun na obyvatele, což by nám mělo tento výpadek pokrýt, ale on ještě nějaký výpadek do konce roku bude," uvedl starosta s tím, že bonus by obce měly obdržet někdy začátkem srpna.