Kolínská radnice od Státního fondu životního prostředí získala dotaci na výsadbu zeleně v Průmyslové zóně Kolín - Ovčáry. Osázeny třiceti stromy a čtrnácti a půl tisíci keři budou svahy, které se nacházejí v lokalitě mezi automobilkou TPCA a společností Ingersoll. V projektu je počítáno nejen s výsadbou zeleně, stromů a keřů, ale rovněž s dvouletou údržbou, včetně hnojení, zalévání a případných prořezů. "Ozelenění svahů by zároveň mělo fungovat jako protihluková a protiprašná bariéra, současně by mělo dojít ke zvýšení biodiverzity a zabránění erozi svahu," uvedl místostarosta Michael Kašpar. Dotace pokryje 6.500.000 Kč z celkových nákladů, které by měly činit cca 8.000.000 Kč, město Kolín se bude spolupodílet částkou 1.500.000 Kč.