Jednou ze zajímavých novodobých kolínských tradic je vysazování tzv. Pohádkovníků. S nápadem přišla místní knihovna, která do programu každoroční popularizační akce Noc s Andersenem, během níž děti přespávají v pobočkách knihovny, před šestnácti lety poprvé zařadila i vysazení "kouzelného stromu" zvaného Pohádkovník.

Rok co rok od té doby (s výjimkou kovidové pauzy v roce 2021) přibývaly stromky zasazené dětmi v kolínských školách a školkách, přičemž ve snaze o pestrost byly voleny nejrůznější druhy stromů i keřů (švestka, sakura, magnólie, slivoň, dub, jabloň, jedlovec, lípa aj.).

Při nedávné kontrole všech historicky zasazených stromů knihovna zjistila, že zasazené stromky měly různé osudy. I přes péči všech zúčastněných škol a školek některé stromy uhynuly či byly odcizeny, zatímco řadě z nich se daří dobře a některé již stihly dorůst do stromové velikosti (platí to například pro dvanáctiletý červený dub ve Štítarech či třináctiletou slivoň u 3.ZŠ).

Knihovna má v plánu v místech, kde Pohádkovníky uhynuly, postupně doplnit nové. Letošní nový Pohádkovník bude vysazen v pátek 22. března u mateřské školky Čtyřlístek.