Dobrovolnická úklidová akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ každoročně probíhá na celém území České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a ostatní nepořádek. Termín úklidu letos organizátoři stanovili na sobotu 27. března. Město Kolín ve spolupráci s AVE Kolín s.r.o. aktivitu pravidelně podporují – pro úklidovou akci např. dávají k dispozici pytle a rukavice na sběr odpadu a na konkrétních stanovištích od dobrovolníků vybírají a odvážejí odpad.

A nejinak tomu se zapojením a podporou našeho města bude i v letošním roce, avšak s posunutím úklidu na pozdější termín„Předpokládáme, že by tato úklidová akce mohla proběhnout koncem dubna. O termínu vás budeme v dostatečném předstihu prostřednictvím informačních kanálů města informovat. Sledujte webové stránky a facebookový profil města,“ uvádí město Kolín prostřednictvím tiskové zprávy ze 17. března 2021. O samotné akci se více dozvíte na webu spolu Ukliďme Česko.