Na podzim loňského roku se kolínský hasičský záchranný sbor zapojil do projektu "Tři metry k životu", kterým chtěli hasiči upozornit na špatnou průjezdnost zejména v ulicích sídlišť. 

Jen pro připomenutí: V pátek 13. září 2019 v 18 hodin vyjeli hasiči s vozidlem CAS 30 Tatra a velitelským automobilem Ford Ranger do několika lokalit, které byly vytipována jako problémové co se týká dojezdu na místo události. Konkrétně projeli ulicemi Brandlova, Karlova, Dělnická, Havelcova, Komenského, Kovářská, Zámecká, Královská cesta, Kutnohorská, Parléřová, Rubešova, Nerudova, Čechovy sady, Klenovecká, Tyršova, Rimavské Soboty, Vrchlického, Seifertova, Jeronýmova a Želivského. Výbornou průjezdnost zaznamenali pouze v nově zrekonstruovaných ulicích Nerudova a Seifertova. V ostatních případech více či méně bránila plynulému průjezdu (či dokonce zcela) hasičské techniky především nevhodně zaparkovaná vozidla.

A jak vypadá situace v současné době? Byly již realizovány nějaké konkrétní úpravy vedoucí ke změně neutěšeného stavu? "Zatím ještě ne. Jedná se o dvě křižovatky v ulici Rimavské Soboty, kde během podzimu plánujeme určité omezení parkování dodávek. A pro příští rok připravujeme pilotní projekt rezidentního parkování, který si chceme vyzkoušet právě v této lokalitě. Problémy s průjezdem byly i jinde, ale tam to nebylo o dopravních značkách, ale o nekázni řidičů, kteří tam stojí. Takže někde to řešíme vodorovným a jinde svislým dopravním značením," uvedl místostarosta Michal Najbrt.