Už měsíc a půl, od poloviny dubna, komplikuje dopravu na Zálabí objížďka kvůli obousměrnému zneprůjezdnění krátkého úseku Veltrubské ulice, kde se pod zemí pracuje na propojení dvou kanalizačních řadů.

Uzavřen je úsek Veltrubské ulice nedaleko kruhového objezdu za Masarykovým mostem, od křižovatky s ulicí Brankovická (mířící k zimnímu stadiónu) po křižovatku s ulicí Štítného (mířící doprava k jeslím a Louži). Osobní doprava z obou kolínských mostů směrem na Veltruby a Velký Osek je kvůli uzavírce vedena objížďkou ulicemi Ovčárecká a Okružní a nákladní auta musí Veltrubskou ulici objet až přes Sendražice a kolem průmyslové zóny k Veltrubům.

Uzavírka byla původně naplánovaná na čtvrt roku a Veltrubská ulice měla být průjezdná od 15. července. Po odkrytí kanalizace se ale bohužel ukázalo, že souběžně položený vodovod je v havarijním stavu a navíc je veden tak blízko u kanalizace, že by ho práce na kanalizaci mohly poškodit. Proto byly práce na kanalizaci pozastaveny a pokračovat budou až po opravě vodovodu (a jeho přemístění dál od kanalizace).

O jak dlouho původně neplánovaná oprava vodovodu posune termín dokončení prací ve Veltrubské ulici ani dnes není známo, jisté je ale to, že práce určitě neskončí v polovině července a uzavírka (i objížďka) budou trvat přinejmenším o několik týdnů déle. Poslední informace z radnice zní, že Veltrubská ulice by měla být zprůjezdněna nejpozději 24. srpna, tedy před kolínským posvícením.