Rada města Kolína schválila zahájení zadávacího řízení na rekonstrukci kanalizační stoky v ulici Na Magistrále. Oprava se dotkne úseku od křižovatky s ulicí Benešova až po křížení s ulicí A. M.  Jelínka (u kadeřnictví).

„Projekt nám řeší hlavně rekonstrukci kanalizace v ulici Na Magistrále, která  je poměrně v havarijním stavu, a obnovu komunikace. Chodníky předmětem zakázky nejsou. Nedojde k zásadní změně organizace parkování,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková s tím, že zámková dlažba u přilehlých chodníků je poměrně nová a proto není potřeba ji nahrazovat