Město Kolín se tradičně zúčastní již sedmého ročníku festivalu Den architektury, který letos probíhá v cca šedesáti městech České republiky. Zájemci se budou moci zdarma nechat provázet architekty a historiky po vybraných lokalitách, popř. se dostanou do míst, kam běžně veřejnost nemá přístup. V Kolíně akci spolupořádají platforma KOarch.cz a architekt města. Bližší informace o festivalu naleznete zde.

KOLÍN – BARIÉRA MĚSTA
Kolín: bariéra města je projekt, který představí studentské projekty ateliéru Cikán z FA ČVUT. Průtahu v Jaselské ulici, jeho problémům a nástrahám jsme se věnovali v minulých ročnících a nyní spolu s FA ČVUT bychom rádi představili možnosti na proměnu této ulice v městskou třídu.
(ZUŠ Kolín, FA ČVUT ateliér doc. Cikána, platforma KOarch)
Sraz v pátek 29. září v 17 hodin v Galerii v zahradě v ZUŠ Kolín (Sokolská 24)

KOLÍN – POTKALI SE U KOLÍNA
Potkali se u Kolína aneb Kolín pro Pražáky je procházka s městským architektem Davidem Mateáskem i pro ne-Kolíňáky (historické centrum královského města, židovská čtvrť „Jeruzalém na Labi“ se synagogou, příklady moderní architektury (J. Fragner, J. Freiwald ad.)
(Ing. arch. MgA. David Mateásko, architekt města Kolína)
Sraz v neděli 1. října ve 13 hodin na Karlově náměstí u kašny

KOLÍN – PŘEMÝŠLENÍ NAD KOSTELEM
Kostel Všech svatých u kolínského nádraží ve své historii mnohokrát chátral. Osudný byl čtvrtý spojenecký nálet na Kolín dne 18. 4. 1945, při němž byl kostel přímo zasažen leteckou bombou. Spolu se studenty FUA TUL budeme během procházky a následné diskuse přemýšlet nad tím, jaký smysl by tento kostel mohl mít v dnešní době.
(Ing. arch. Vojtěch Ertl, platforma KOarch)
Sraz v neděli 1. října v 16 hodin v ulici Pod Hroby 82 (za poštou u nádraží směr ke kolejišti)