Rada města schválila novou Směrnici č. 33/2020 o hospodaření s byty v majetku města Kolína, v platnost vstoupila v úterý 15. září. Radnice tímto krokem reagovala na připomínky a podněty ze strany Ministerstva vnitra ČR, které rozporovalo některé pasáže původní směrnice. Co to pro žadatele znamená v praxi? O zaevidování žádostí dosud rozhodoval Odbor správy bytových a nebytových prostor (OSBN) na základě dodaných podkladů od žadatele a pravidel stanovených v minulé směrnici.

Nově bude o zaevidování žádostí o nájem rozhodovat Rada města Kolína. Ta rovněž rozhoduje o přidělení bytu, přičemž bude přihlížet: a) k možné existenci dluhu žadatele vůči městu Kolín nebo organizacím, jejichž zřizovatelem je město Kolín, b) k platební morálce žadatele, c) k existenci vlastnictví bytu nebo domu určeného k bydlení a k okolnostem tohoto bydlení, d) ke schopnosti hradit náklady spojené s budoucím bydlením (např. lze doložit potvrzením o výši čistého příjmu, daňovým přiznáním, apod.), e) k ukončení nájemního vztahu v bytě ve vlastnictví města Kolín a f) k průběhu dosavadního bydlení (byt ve vlastnictví města Kolína).

OSBN nadále vede evidenci žadatelů o nájem bytu. Nová žádost bude Radě měta Kolína předložena nejpozději do šedesáti dnů od jejího doručení na podatelnu radnice, prostřednictvím e-mailu opatřeného elektronickým podpisem na adresu posta@mukolin.cz nebo přes datovou schránku Města Kolína (ID: 9kkbf46). Všechny potřebné dokumenty - včetně aktuální směrnice - naleznete zde.