Město Kolín má v záměru rekonstruovat kanalizaci v ulici Lipanská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Roháčova po křižovatku s ulicí Prokopa Velikého. Stavební práce zahrnují kromě obnovy kanalizace také rekonstrukci povrchu vozovky, zpevnění chodníků či výměnu veřejného osvětlení. Předpokládaná doba realizace -  dle projektové dokumentace - by měla činit přibližně tři měsíce. Jedná se o frekventované místo před budovou ZŠ Lipanská, proto není záměrem města rozkopat ulici za plného školního provozu. Původně měla být rekonstrukce zahájena buď v čevnu nebo v červneci. Za stávající situace však nelze nic plánovat s jistotou. V současné době probíhá vyhodnocování nabídek podaných v rámci výběrového řízení. Podrobné informace o zakázce naleznete zde.