V pondělí 9. prosince 2019 od 15 hodin proběhne v přednáškovém sále č. 113 Podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín poslední zasedání Zastupitelstva města Kolína v letošním roce. Na programu jednání je přes 20 bodů. Jako podstatné se jeví například schvalování rozpočtu města Kolína na rok 2020 či návrh na schválení dvou nových obecně závazných vyhlášek - OZV č. 08/2019 o místním poplatku ze psů a OZV č. 09/2019 o místním poplatku z pobytu. „Výši poplatků za psy neměníme, což je asi to nejdůležitější. Vše zůstává prakticky stejné s tím, že přibude možnost platit poplatky tzv. distančně přes portál Občana, který zavedeme,“ uvedl starosta Michael Kašpar k OZV č. 08/2019. Jednání je veřejné, můžete se zúčastnit osobně nebo máte možnost sledovat jej v přímém přenosu zde. Pokud nestihnete přijít, nebo vám nevyhovuje čas přímého přenosu, bude později k dispozici video záznam v archivu.