Rada města Kolína schválila výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na časově omezené parkování v ulici Pražská. Zakázku ze tří přihlášených uchazečů vyhrála společnost GEMOS CZ, spol. s r.o., která nabídla cenu 249 576 korun bez DPH. Město nechá instalovat a zprovoznit tři kamery – dvě detekční a jednu přehledovou - v úseku od Pekařství Hankovec ke křižovatce s ulicemi Na Hradbách a Kovářská. Od začátku srpna se tak změní způsob dohledu nad dodržováním maximální doby pro odstavení vozidla v ulici.

„Doposud smí vozidla ve vymezeném úsek stát po dobu dvaceti minut na nákup, nicméně lidé tam nechávají vozidla často několik hodin a není v kapacitách městské policie parkování každých dvacet minut hlídat, proto jsme se domluvili, že bude parkování hlídáno automaticky,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Kamery mají nainstalovaný modul pro rozpoznávání registračních značek, vyhodnocování doby parkování a zvládnou - propojením přes městskou policii a odbor dopravy – automaticky generovat případné přestupky.