Mezinárodní den seniorů - vyhlášený roku 1998 Organizací spojených národů – je každoročně slaven 1. října. Rovněž město Kolín na seniory pamatuje a ve dnech od 3. do 5. října pro ně nachystalo zajímavý program. Akce pro seniory s vnoučaty a ZTP začíná v neděli 3. října bezplatnou jízdou po Řepařské drážce v časech 9:45 a 11 hodin (v případě nepříznivého počasí bude vagon vytápěn). V pondělí 4. října se mohou senioři osvěžit ranním plaváním (6 – 8 hod.) ve Vodním světě za symbolickou cenu jedné koruny.

Dále bude možné navštívit Městský společenský dům (10 – 13 hod.), kde proběhne prezentace služeb, aktivit a organizací pro seniory a ZTP a vystoupení kapely Studio Kolín. Ve stejný den v  čase 10 – 15 hod. otevře své prostory v rámci dne otevřených dveří i Městská knihovna Kolín a od 14 do 15:30 hod mají senioři a ZTP zdarma promítání filmu Šťastný Nový rok v Kině 99.

Slavnosti budou zakončeny v úterý 5. října v čase 9 - 11 hod. dnem otevřených dveří kolínských sociálních služeb - Pečovatelská služba, Domov pro seniory, Spirála pomoci o.p.s., Senior Centrum Kolín, Clementas Kolín, Clementas Mlékovice a SeneCura SeniorCentrum Kolín.

Bližší informace k programu rovněž naleznete ve Zpravodaji města Kolína.