Na červnovém zasedání Zastupitelstva města Kolína se předložil návrh na schválení čtvrtého rozpočtového opatření rozpočtu města na rok 2019, jehož součástí bylo i financování obnovy městských památkových rezervací. V současné době totiž město připravuje zadávací řízení na kompletní rekonstrukci střechy a krovů Žerotínského paláce. „Půjde o  akci rozdělenou do dvou let. Jedna polovina by měla proběhnout v letošním roce, druhá pak v polovině příštího roku. Celkové náklady se odhadují na 10 milionů korun,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Finanční podporu ve výši dvou milionů korun město pro letošní rok získalo prostřednictvím dotace z Ministerstva kultury České republiky. „Věřím, že získáme dotaci ve stejné výši i v příštím roce. Celkově bychom tak investici deseti milionů korun pokryli čtyřmi miliony z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR,“ doplnil starosta. A jaké jsou v plánu další práce v zámeckém areálu? V širším výhledu by měly projít rekonstrukcí rovněž interiéry Žerotínského paláce či samotná budova Zámecké a náměstíčka před ní.