Slavnostní obřad – vítání občánků na kolínské radnici – je určen pro rodiče s děťátkem, které má trvalý pobyt v Kolíně. „S vítáním nových občánků začneme na přelomu března a dubna dle aktuálního vývoje covidové situace. Občánky už třetím rokem vítáme v neděli a budeme v tom pokračovat i letos,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Tradiční setkání kolínských miminek se zástupci radnice je dobrovolné a probíhá na podnět rodičů. Máte-li zájem o vítání občánků, informace k ceremonii získáte na podatelně městského úřadu či na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. „Včas Vás upozorníme i v pravidelném měsíčním Zpravodaji města Kolína,“ dodal místostarosta.