Volno z.ú. dlouhodobě řeší nedostatečnou kapacitu pobytového zařízení odlehčovacích služeb pro dospělé klienty s autismem, což je problém nejen Kolína, ale na celorepublikové úrovni. Řešením může být výstavba nové budovy. Na červnovém zasedání zastupitelstva města Kolína byla schválena dotace z rozpočtu města Kolína pro spolufinancování výstavby centra ve výši půl milionu korun. „V minulém roce jsme schválili dotaci ve stejné výši - půl milionu korun, takže celkově se město Kolín podílí na dofinancování této výstavby částkou ve výši jednoho milionu - nejsme jediní donátoři, spíše pomocníci,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Projekt je financován z Integrovaného regionálního operačního programu EU. „Předloženým projektem pomáháme nejen osobám s autismem, ale i jejich rodinám, neboť těmto rodinám, resp. rodičům, hrozí riziko sociálního vyloučení a vyhoření. Bohužel, z podpory byly vyřazeny místnosti, které jsou pro poskytování kvalitní služby nezbytné (tělocvična, sklad pro tělocvičnu, rehabilitační místnost a snoezelen). Zároveň došlo v průběhu hodnocení projektu k navýšení ceny stavebních prací o 25%. Oproti původním předpokladům se naše spolufinancování projektu výrazně navýšilo,“ uvádí Volno na svých webových stránkách důvody, proč vítá každou korunu navíc. Centrum by mělo být dokončeno nejpozději v březnu příštího roku.