Nový poskytoval městské hromadné dopravy by měl současného provozovatele Arriva Východní Čechy, a.s. vystřídat v únoru roku 2020. Město se tedy v současné době zabývá nejen blížícím se přechodem MHD pod nového dopravce, ale rovněž řeší otázky týkající se doběhu stávající smlouvy (nabídky na zajištění dopravy v měsících prosinec 2019 a leden 2020) či problematiky znečištění nově vybudovaného terminálu na nádraží. „Znečištění terminálu řeší vedoucí Oddělení regionálního rozvoje a územního plánování s Arrivou už od podzimu. Byli jsme ujišťováni, že ke zlepšení dojde na jaře, to se nestalo, takže jsme poskytovatele MHD zaurgovali znova a poměrně dost razantně. Máme přislíbeno, že to za dohledu našich úředníků, vyčistí,“ sdělil místostarosta Michal Najbrt. Terminál je znečištěný zejména provozními kapalinami a olejem. „Zatím věc nebyla ze strany Arrivy fakticky řešena. Doufám, že se to do konce prázdnin změní. My jsme pak samozřejmě připraveni řešit to soudní cestou,“ dodal místostarosta. Je totiž prokazatelné, že tento konkrétní terminál nevyužívá jiný dopravce, než právě Arriva Východní Čechy, a.s., která za znečištění nese plnou odpovědnost. Místostarosta se setkal i se samotnými řidiči – ty trápily především praktické otázky týkající se provozu v dopravě - jako je ztížené vjíždění do zastávek, ucpaný Kolín či parkování na zastávkách. Mnohé podněty jsou určeny k řešení s městskou či státní policií.