V celém letošním roce v rámci prevence došlo ke zrušení městských zájezdů pro seniory, kteří spadají do rizikové skupiny a boj s koronavirem ještě neskončil. „Když jsme zrušili jarní program, předpokládali jsme, že na podzim vyjedeme, ale situace stále dobrá není, proto jsme se domluvili s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví, že se spíš budeme soustředit na to, aby byl odbor připraven jak materiálně, tak personálně na případné zhoršení situace,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt.

Sociální pracovníci tak zůstávají „v záloze“ jako podpora seniorů v terénu – s roznášením roušek, dezinfekce či vedením poradenství, bude – li to třeba. Dobrou zprávou je, že setkávání seniorů v městských klubech seniorů pokračuje. „Český Červený kříž nám poskytl ionizátor na čištění prostor klubů, k omezení aktivit zde tedy nedošlo, zrušili jsme jen výlety,“ upřesnil místostarosta.