Radnice představuje v pořadí druhou komplexní Výroční zprávu města Kolína. V třiasedmdesáti stránkách reflektuje dění za rok 2021. Pro občany ji vypracovali zaměstnanci oddělení vnitřního auditu a kontroly, oddělení marketingu a cestovního ruchu spolu s tajemnicí MěÚ Dagmar Soukupovou.

Psaný text doprovází bohatá galerie tematických fotografií a grafů. Uvnitř zprávy naleznete základní informace o Kolíně, informace o činnosti v samosprávě, hodnocení činnosti státní správy jednotlivých odborů, přehled o kulturně-společenském dění ve městě, o hospodaření, projektech a hlavních investicích.

„Máme ji zveřejněnou na webu města ke stažení. Je hezky graficky zpracovaná,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Výroční zprávu k nahlédnutí či ke stažení naleznete zde.