Ve čtvrtek 22. dubna farář Ján Halama předal řediteli Farní charity Kolín Petru Zavřelovi výtěžek z postních kasiček Římskokatolické farnosti Kolín. Ochota farníků „něco si odříct“ v postní době před velikonočními svátky ve prospěch potřebných a ušetřenou částku vhodit do kasiček přineslo celkem 21 939 korun. „Vřelé díky všem dárcům,“ vzkázal Ján Halama a podotkl, že ho potěšily také kasičky od dětí.

Finanční prostředky budou využity dle aktuálních potřeb charity, zatím není přesně určeno na jaký účel půjdou, ale záměrů, které má charita v plánu je hned několik. „Za peněžní dary všem farníkům děkuji, vážím si jejich pomoci. Příspěvky využijeme na pokrytí aktuálních potřeb klientů – zejména na nákup šamponů proti vším, což je stále nedostatkové zboží, ale pomohou nám i na provozní záležitosti - potřebujeme vysadit živý plot v komunitním centru mezi naším pozemkem a hřbitovem či přispět na charitní vozidlo,“ uvedl Petr Zavřel.

Farní komunitní centrum na Zálabí je v současné době z důvodu vládních protiepidemických opatření uzavřeno, navštívit však lze charitní Malý obchod velké pomoci  v ulici Na Hradbách.