Vysoká zadluženost nájemníků v městských bytech, kteří v konečném důsledku čelí žalobě na vyklizení, je již minulostí. Město s lidmi ve finanční krizi systematicky pracuje a rovněž se opírá o jasná pravidla pro uzavírání nájemních smluv dle Směrnice č. 28/2019, čímž eliminuje přidělení bytů rizikových skupinám. „Trend dluhů na nájemném je snižující se. Nájemníci jsou dostatečně informovaní o tom, co nájemní vztah obnáší a s dlužníky se efektivně pracuje. Navíc případné dluhy nenecháváme dojít do nějakých extrémů třeba nad deset nebo i dvacet dlužných nájmů. Výpověď z nájmu bytu následuje, pokud nejsou uhrazeny tři nájmy. Primárně chceme, aby byl nájemník bezproblémový a bydlel co nejdéle – to je ideál. Samozřejmě víme, že i během nájemního vztahu se stávají různé životní situace a snažíme se je spolu s nájemníky řešit. Pak je zde ale skupina lidí, kteří situaci neřeší, nekomunikují a o bydlení přichází – ale to jsou spíš jednotlivci,“ uvedl místostarosta Michal Najbrt. Bydlení v městských bytech je ve srovnání s komerčními pronájmy stále ještě finančně výhodnější. „Jen pro srovnání – komerční nájemné začíná někde na 100 až 120 Kč/m2 v extrému je až 250 Kč/m2 za malé krásné byty, my se pohybujeme na částce okolo 70 Kč/m2,“ dodal místostarosta.