Máte-li doma dítko, které plánujete přihlásit k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro rok 2020/2021, můžete tak učinit v termínu od 4. května do 15. května 2020. Zápisy budou probíhat na základě doporučení MŠMT z bezpečnostních důvodů, vzhledem k eliminaci možného rizika přenosu viru COVID – 19, bez přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců. Přihlášku do jednotlivých školek je možné poslat emailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou, poštou či ji donést osobně – ideálně po předchozí domluvě. K přihlášce je zpravidla ještě třeba přiložit evidenční list dítěte, kopii rodného listu dítěte a prohlášení rodičů - všechny informace jsou zveřejněny na webových stránkách konkrétních mateřských škol.