V pondělí 24. ledna 2022 od 15 hodin v přednáškovém sále č. 113 Podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín proběhne čtyřiadvacáté zasedání Zastupitelstva města Kolína. Na programu jednání je přes 80 bodů.

Projednány budou například návrhy na schválení poskytnutí dotací Židovské obci v Praze, Pravoslavné církevní obci v Kolíně či Římskokatolické farnosti v Kolíně, návrhy na prodej části pozemků z vlastnictví města do rukou společnosti ČEZ distribuce a.s. a společnosti STACHEMA CZ s.r.o.

Dále budou předloženy návrhy např. na poskytnutí dotace z městského rozpočtu pro Skupinu historického šermu Páni z Kolína na „26. ročník historických bitev na kolínské jízdárně“, na „10. historický den na Kmochově ostrově – Rudolf II., renesanční slavnosti“, nebo pro Dalibora Miervu na hudební festival „Southern Rock & Blues Kolín 2022“, či pro Evropské centrum pantomimy, z.s. neslyšících na akci „XXVII. Celostátní přehlídka pantomimy a ohybovehé divadlo - OTEVŘENO Kolín 2022“. Kompletní seznám všech bodů k jednání naleznete zde.

„Už máme pár zastupitelů - vzhledem k nařízeným karanténním opatřením - omluvených, tak doufejme, že nás bude dost,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Jednání je možné sledovat online formou na  či následně v záznamu.