Vedení města Kolína - v reakci na novelu zákona o pozemních komunikacích č. 162/2020 Sb. - vytvořilo metodický pokyn k odtahům vozidel na městských komunikacích. Dokument byl rovněž schválen Radou města Kolína.

„Znamená to víceméně, jak se mají jednotlivé odbory i městská policie chovat, když objeví vrak nebo překážku v silničním provozu. Metodický pokyn zahrnuje rozdělení kompetencí mezi městskou policii, odbor dopravy a odbor správy majetku. Během příštího týdne se zaměříme na vraky, které v Kolíně měsíce stojí a začneme je odtahovat na odtahové parkoviště,“ uvedl starosta Michael Kašpar.

Město za tímto účelem vybudovalo odtahové parkoviště v ulici Na Přesypu na Zálabí. Kapacita parkoviště čítá přibližně čtyřicet aut. V současné době městu zajišťuje odtah smluvní partner, do budoucna by se však mohla úkolu zhostit sama městská policie.

„Bavíme se velmi vážně o možnosti, že bychom přímo do majetku městské policie pořídili vlastní odtahové auto. Myslíme si, že koordinace v rámci jak blokového čištění, tak u odtahu vraků a překážek v silničním provozu by byla nejlepší, kdybychom měli vlastní auto a mohli si jej zabezpečit,“ upřesnil starosta.

Cena za odtah by se pak pohybovala okolo 1 600 korun včetně DPH za nedokončený odtah a 2 500 korun včetně DPH za odtah dokončený. Parkovné na odtahovém parkovišti činí 100 korun za den.