Město Kolín od 1. prosince 2018 převzalo od dosavadního poskytovatele (AVE Kolín s.r.o.) agendu týkající se uzavírání smluv o sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Po praktické stránce jsou organizační změny minimální – zákaznické centrum zůstává ve stejném místě – v prostorách podnikatelského inkubátoru CEROP na adrese Sokolská 1095, Kolín. V rámci Odboru regionálního rozvoje a územního plánování provoz zajišťuje stejná pracovnice jako doposud a zachována je i provozní doba. „Opravdu jsme udělali všechno pro to, aby bylo změn co nejméně. Jediné, co máme nové, je číslo pevné telefonní linky, které je tel.: 321 400 757. V měsíci prosinci se provozní doba přizpůsobí provozu CEROPu, čili v termínu od 24. 12. 2018 do 2. 1. 2019 bude zavřeno. Od 2. ledna do 31. března 2019 již bude standardní otevírací doba (bližší info zde). Poté provozní dobu prvního kvartálu roku 2019 vyhodnotíme a případně přizpůsobíme návštěvnosti občanů města,“ uvedla tajemnice města Kolína Dagmar Soukupová.