Od nového školního roku 2020/2021 začne Základní škola v Sendražicích fungovat separátně jako samostatná příspěvková organizace. Do této doby spadala - jako odloučené pracoviště - pod Základní školu Kolín V. (Ovčárecká 374). „Proběhlo výběrové řízení, ve kterém byla vybrána nová ředitelka, paní Mgr. Hana Němečková,“ uvedla místostarostka Iveta Mikšíková.

Základní škola v Sendražicích je pouze prvostupňová a samostatné vedení už v minulosti měla, nově by se tak mohla vžít pod názvem „osmička“, neboť se jedná o osmou kolínskou školu v pořadí. Ačkoliv se jedná o kapacitně malou školu, má moderně vybavené třídy, počítačovou pracovnu, velkou tělocvičnu, školní hřiště a v blízkosti les. Nabízí výuku anglického jazyka od první třídy, zájmové kroužky či péči o žáky s poruchami učení.