Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

V Kolíně by mohly být bakalářské a magisterské obory pro zdravotní sestry chystané středočeské univerzity. Tu chce kraj otevřít do dvou let. Rektorát by měl sídlit v Jezuitské koleji v Kutné Hoře. Objekt je majetkem kraje a je těsně před dokončením rekonstrukce. Univerzita bude nabízet bakalářské, m ...
Zatím největší nápor ve své nedlouhé historii zaznamenala schránka na přání umístěná z iniciativy radnice pod vánočním stromem na Karlově náměstí v Kolíně. Podle prvního odhadu obsahovala přes 500 přání a dalších většinou kritických příspěvků občanů. Ti si jednoznačně nejčastěji přáli novou knihovnu ...
Městský společenský dům Kolín připravil na příštích 5 měsíců roku 2009 řadu kulturních akcí, jehož protagonisty bude řada hudebních hvězd. Např. 18. února by měl konečně dorazit kytarový mág Michal Pavlíček, jenž měl v Kolíně koncertovat už letos, ale kvůli nemoci nemohl přijet. Namísto původně ohlá ...
Město Kolín se od 1. ledna 2009 stane plátcem daně z přidané hodnoty ve výši 19 %. Nařizuje mu to zákon, neboť jeho rozhodné příjmy v jednom roce překročily hranici 1 mil. Kč. Původně se totiž do nich příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor nezapočítávaly, nyní už ano. "Pro město je to sice ...
Kromě nového ředitele má Oblastní nemocnice Kolín i nové vedení. MUDr. Petr Chudomel se obklopil týmem spolupracovníků, ke kterým má důvěru, jak nám sdělil. Jsou jimi emeritní primář kolínské chirurgie jako náměstek pro léčebně preventivní péči, Ing. Roman Uhlík jako ekonomicko technický náměstek a ...
Elektrárna Kolín zvýší cenu dodávaného tepla v novém roce nejvíce o 9 %. "Cenová politika je dlouhodobě nastavena tak, že upravuje ceny pouze jednou ročně a ceny platí po celý kalendářní rok. Pro rok 2009 připravujeme zvýšení maximálně do 9 %. Tato změna souvisí s navýšením vstupů. I přes toto navýš ...
Kmochova hudba Kolín (KhK) musí změnit název a uhradit 20 tis. Kč za soudní výlohy. Vrchní soud v Praze tak předevčírem vyřešil spor o jméno dirigenta a skladatele Františka Kmocha v názvu zmíněné místní dechovky. Město ji zažalovalo z obavy, že si lidé budou plést Městskou hudbu Františka Kmocha (M ...
Město Kolín nutně potřebuje peníze na intenzifikaci čistírny odpadních vod a proto vyjednává se společností AVE CZ odpadové hospodářství o prodeji další části ze zbylého 25% obchodního podílu ve firmě AVE Kolín (dříve TSMK). Jelikož zastupitelé nejsou proti, přijali návrh na tento záměr. Starosta Ji ...
Zástupci 1. skautského střediska Kolín tak jako každý rok i letos rozvezou po Kolíně a okolí Betlémské světlo. Jeho příjezd na kolínské nádraží je očekáván v sobotu 20. prosince v 9 hodin. Následuje slavnostní předání starostovi města na Karlově náměstí pod vánočním stromem v pondělí 22. prosince v ...
Městys Cerhenice získal z právě schváleného státního rozpočtu dotace v celkovém objemu 18 mil. Kč. Na dokončení rekonstrukce základní školy získal státní dotaci, jež bude použita na kompletní rekonstrukci školní jídelny a zvýšení její kapacity, ve výši 8 mil. Kč. Další dotací je pak 10 mil. Kč na vy ...
Stavební povolení na stavbu prvního úseku silničního obchvatu Kolína nabylo právní moci. Znamená to, že až investor, jímž je Ředitelství silnic a dálnic, předá území, může se již první dílek dlouhý 1,8 km stavět! Ministerstvo dopravy jako odvolací orgán přezkoumalo na základě odvolání občanského sdr ...
Město Kolín bude v příštím roce nově od občanů vybírat poplatek za pronájem či prodej nádoby na svoz komunálního odpadu. Zastupitelé tento návrh posvětili v pondělí. Nutno dodat, že v mnoha jiných obcích už jde o dávno zavedený poplatek. Starosta Jiří Buřič vysvětlil, proč k této nové platbě pro obč ...
Kolínští zastupitelé schválili zvýšení cen vodného a stočného, a to o vyšší sumu, než jakou doporučili radní. Původně se měla od 1. ledna cena vodného zvýšit o 1,63 Kč/m3 a stočného o 1,73 Kč/m3 (viz text). Na jednání zastupitelstva však místostarosta Mgr. Roman Pekárek navrhl, aby každá z cen povýš ...
Mezi Veletovem a konárovickou lokalitou Na Labuti má vzniknout jezero, které má bude mít takovou rozlohu, že by se do něj kolínské Karlovo náměstí vešlo sedmdesátkrát. Firma České štěrkopísky tam totiž hodlá v budoucnu otevřít těžbu štěrkopísku. Taková činnost trvající mnoho let by změnila krajinu i ...
Obec Ovčáry, ležící v těsném sousedství TPCA, to myslí s ochranou životního prostředí vážně. Potvrdila to i několikaměsíčním projektem "Jsme ekologická obec," na který získala z grantového programu automobilky TPCA Partnerství pro Kolínsko 100 tis. Kč. V obci stály do té doby kontejnery na již tradi ...
Město Kolín vyhlásilo několik obchodních veřejných soutěží (OVS) najednou. Týkají se nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy o prodeji rodinných domů čp. 1280 ve Zličské ulici, čp. 1313 v Okružní ulici, čp. 5 v Sokolské ulici, čp. 234 v ulici Na Petříně, čp. 120 ve Štítarské ulici a n ...
První prosincový den oslavili v kolínské automobilce TPCA výrobu miliontého auta. Stal se jím inovovaný pětidveřový model Citroen C1 v červené barvě. "Úspěch modelů z Kolína na evropských trzích dokládá i to, že milion vozů vyprodukovala TPCA za pouhé 3 roky a 9 měsíců. Místní linka patří mez ...
Nový ředitel kolínské nemocnice MUDr. Petr Chudomel se prý o svém jmenování dověděl tři týdny předtím. Fakt, že byl do funkce dosazen bez výběrového řízení, ho netrápí. "Pohybujeme se v prostředí akciové společnosti. V těchto případech výběrová řízení nejsou nutná," odvětil. Jaké budou jeho první kr ...
Oblastní sněm Oblastního sdružení ODS Kolín podpořil před volbou předsedy strany 6. prosince současného lídra a premiéra Mirka Topolánka. "V usnesení se mj. uvádí, že oblastní sněm nepovažuje za vhodné a účelné provádět v současné době výrazné změny ve vedení ODS, přesto očekává zásadní změnu stylu ...
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.