Kolín
ikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Aktuální informace z kolínského regionu

Rada města Kolína schválila záměr na prodej nemovitosti 441/1 a 441/2 a přilehlého pozemku v Zengrově ulici formou dobrovolné dražby. Dvouvchodový dům s celkem dvaatřiceti bytovými jednotkami byl postupně odbydlen, nyní čeká na nového vlastníka a celkovou rekonstrukci. „V těchto dnech probíhá fin ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 6/7/21
Rada města Kolína rozhodla o výběru dodavatele veřejné zakázky na stavební úpravu v areálu MŠ Sluníčko v Sendražicích. Nabídky bylo možné doručit do pondělí 26. dubna 2021 - jak jsme psali zde. „Výběrové řízení vyhrála společnost Realitní a stavební společnost s.r.o z Brna za částku 1 313 691 ...
Comments_counter 0
Vedení města Kolína vyhlásilo na začátku března letošního roku konkurz na funkci ředitele třech základních škol - ZŠ Kmochova (2. ZŠ), ZŠ Masarykova (7. ZŠ) a ZŠ Prokopa Velikého (3. ZŠ). Samotné výběrové řízení pak proběhlo úterý 11. května. Všichni zvolení ...
Comments_counter 3 Comments_counter_lastcomment 5/31/21
Město Kolín ve spolupráci se společností VHS Kolín a Energie AG Kolín představují nový projekt - plošný smartening neboli digitalizace odběrných míst. Smart vodoměry by mělo být postupně osazeno 8 300 odběrných míst. „Vodoměry nové generace jsou plně digitální. V těchto dnech jsme zahájili osazov ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila návrh na vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucí Městské ubytovny pro osoby bez přístřeší - organizační složku, která svou působností spadá pod Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kolín.  „Současná paní vedoucí odchází k 30. červnu do zaslouženého dů ...
Comments_counter 0
V pondělí 24. května v přednáškovém sále č. 113 Podnikatelského inkubátoru CEROP - 19. proběhne zasedání Zastupitelstva města Kolína. „Pokud byste se chtěli přijít podívat, jste zváni. Zasedání zastupitelstva samozřejmě přeneseme i online formou,“ zve veřejnost starosta Michael Kašpar. Na program ...
Comments_counter 0
Kolínské Kino 99 zve všechny filmové příznivce na promítání pod širým nebem v parku u Ztracené uličky. Sezóna „letňáku“ odstartuje dnes (v pátek 21. května) po setmění - přibližně od 21 hodin filmem „Šarlatán“. Pořadatel akci uskutečňuje za dodržení vládních protiepidemických opatření – bližš ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 5/21/21
Rada města Kolína  vybrala ze sedmi zaslaných nabídek dodavatele na provoz a údržbu čtrnácti parkovacích automatů. Ve výběrovém řízení uspěla společnost ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o. z Prahy. „Smlouva začala běžet 1. května a je uzavřena do 30. dubna 2024. Firma zakázku vysoutěžila za částku 34 ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vybrala zhotovitele na zakázku malého rozsahu týkající se opravy hradební zdi v areálu sv. Bartoloměje v Kolíně. Nejvhodnější nabídku za necelých 925 000 korun bez DPH podala (ze čtyř zúčastněných) společnost RE s.r.o. z Prahy. Stavební práce by měly být zahájeny ještě v květnu, př ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína rozhodla o výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace na zpevnění, případně rozšíření, stávající komunikace v lokalitě zahrádkářské osady u vodárny. Cílem je, aby v místě projely vozy IZS. Zakázka zahrnuje zřízení zpevněné plochy i pro obratiště vozů IZS a odvod dešťové ...
Comments_counter 2 Comments_counter_lastcomment 1/17/22
Vedení města Kolína jednalo spolu se zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) o dokončení, finalizaci a převodu kolínského „průtahu“ na město a kraj. „Jde o třístrannou dohodu. Některé čás ...
Comments_counter 0
Výstavba sportovní haly v Borkách pomalu spěje ke svému konci. Realizátor zakázky - firma Strabag a.s. - měl na její výstavbu 18 měsíců od podpisu smlouvy. Ten se uskutečnil 10. ledna 2020.  Stavební práce byly naplněny dle harmonogramu, ba jej dokonce předčily.  Město tak již plánuje kolaudaci obje ...
Comments_counter 0
Vedení města představuje první komplexní šedesátistránkovou Výroční zprávu města Kolína za rok 2020. Pro občany ji vypracovali zaměstnanci oddělení vnitřního auditu a kontroly, oddělení marketingu a cestovního ruchu spolu s tajemnicí MěÚ Dagmar Soukupovou. Psaný text doprovází bohatá galer ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila investiční záměr a žádost o grant na rekonstrukci Kmochova domu v Kolíně. Město poté, co dům plně odkoupilo do svého vlastnictví, splnilo podmínky pro čerpání dotace z programu „Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“ z Ministerstva pro místní rozvoj. ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila Závěrečný účet města spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Kolína za rok 2020. Výsledek hospodaření vyšel, stejně jako v předchozích letech, na „jedničku“. „Je to naše zákonná povinnost (pozn. na základě zákona č. 420/2004 Sb.) - hospodaření města m ...
Comments_counter 1 Comments_counter_lastcomment 5/12/21
Vedení města Kolína přikročilo spolu s dopravcem MHD spol. OAD Kolín s.r.o. ke sjednocení slevových průkazek na jízdné. Doposud mohly skupiny cestujících se zvýhodněným jízdným řidiči předložit jak průkaz od OAD, tak i občanský průkaz či karty od předchozího dopravce společnosti Arriva. „Letos js ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila vítěznou firmu, která dokončí druhou fáze rekonstrukce Čistírny odpadních vod TPCA v průmyslové zóně Kolín – Ovčáry. Zakázku vyhrála společnost Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.  za nabídkovou cenu přibližně 1 992 000 korun. Práce navazují na velkou investici z předešl ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína vybrala zhotovitele na veřejnou zakázku týkající se rekonstrukce kanalizace, povrchů a veřejného osvětlení v ulici Lipanská. Nejlepší cenovou nabídku ve výši necelých 3,5 milionu korun bez DPH dodala firma Stavitelství - Mutl, s.r.o. z Kutné Hory – k podpisu smlouvy ale nakonec ned ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína rozhodla o výběru projektanta na zakázku s názvem „Zpracování změny č. 5 územního plánu Kolín“. Ze čtyř zaslaných nabídek soutěž vyhrál (původně druhý v pořadí) Ing. arch. Pavel Krolák za cenu 272 727 Kč. „Nejnižší cenu sice nabídla společnost ARCHUM architekti s.r.o. - ve výši 245 ...
Comments_counter 9 Comments_counter_lastcomment 5/10/21
V pondělí 3. května byla spuštěna on-line rezervace termínů úředních setkání pro Živnostenský odbor Městského úřadu v Kolíně. Datum si zájemci mohli zaregistrovat dokonce již v předstihu v týdnu od 26. 4. 2021 do 30. 4. 2021 v objednávkové aplikaci města. „Klienti živnostenského odboru se budou m ...
Comments_counter 0
Rada města Kolína schválila výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na časově omezené parkování v ulici Pražská. Zakázku ze tří přihlášených uchazečů vyhrála společnost GEMOS CZ, spol. s r.o., která nabídla cenu 249 576 korun bez DPH. Město nechá instalovat a zprovoznit tři kamery – dvě dete ...
Comments_counter 0
vybrat z archivu aktualit »
registrace mikročipů
.