Při sestavování a schvalování rozpočtu města pro rok 2021, které proběhlo 7. prosince loňského roku, bylo opatrně odhadováno, že na účtech města by na koncï roku 2020 mělo zůstat zhruba 60 mil. Kč. Stav k 31. lednu však ukázal, že realita předčila očekávání a zůstatek činil 94.5 mil. Kč. Proto bylo možné posílit rezervu a zároveň v rámci prvního rozpočtového opatření v letošním roce přesunout do výdajové části k realizaci celou řadu projektů již připravených k vysoutěžení.

Z těch zásadnějších jmenujme např. kompletní rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v ulici V Břízách za 2.5 mil. korun. Dále by měla být za 2 mil. Kč kompletně zrekonstruována vnitroareálová kanalizace v Základní škole Bezručova.

"Předpokládáme, že v letošním roce začne i rekonstrukce střechy na Základní škole Kolín-Sendražice, kterou také dlouhodobě připravujeme. Jde o I. etapu nad hlavní budovou. Tam jsme v rozpočtu vyčlenili 7 mil. Kč, prtože jde o poměrně velkou akci," řekl starosta Michael Kašpar s tím, že pokud se nemýlí, střecha na škole právě letos oslaví stoleté výročí.

Plánována je také rekonstrukce interiéru smuteční obřadní síně na kolínském centrálním hřbitově za cca 10 mil Kč, o které jsme již informovali zde. A v neposlední řadě by měly být instalovány dva nové výtahy ve dvanáctiposchoďových městských domech v Dělnické ulici č. p. 805 a 806.