Výjimku města Kolína na akci regenerace získala stavební akce, která k lepšímu změní nádvoří kolínského zámku-pivovaru. Minulý týden schválila městská rada předláždění nádvoří před Žerotínským palácem a práce pod kontrolou památkářů měly být zahájeny už 31. října.

"Celkové náklady budou 1,8 miliónu korun, z čehož nám půl miliónu vrátila soukromá osoba, která letos příspěvek z programu regenerace nevyužije. Zbytek uhradíme z městského rozpočtu. Rozhodli jsme se postupně po krůčcích zámek dát do dobrého stavu. Žádali jsme o dotaci, ale peníze Evropská unie nakonec poskytla památkám zapsaným v programu UNESCO. Postupné opravy se celkem daří. Teď se opravuje i vnitřní schodiště paláce,“ uvedl starosta Kolína Vít Rakušan. Dále by se měl rekonstruovat průjezd ze Zámecké ulice, západní fasáda zámku a sladovna.

Vzhledem k značnému rozsahu stavebních úprav, kdy dojde k srovnání povrchu nádvoří, vyrovnání různých úrovní několika zde přítomných inženýrských sítí a následnému předláždění povrchu cest, chodníků a parkovacích míst, si celá akce vynutila uzavření celého areálu pivovaru od 31. října do 30. listopadu.

Během uzavírky nebude možné využít parkovacích stání ani běžného průchodu areálem. Příchod na odbor výstavby – stavební úřad je zabezpečen z ulice Kovářské, přístup do Podnikatelského inkubátoru – CEROP a kanceláří AVE bude možný pouze z průchodu z ulice Pražské, tedy skrz areál Zámecké.

Radnice uvedla, že akce nebyla dříve plánovaná a nebylo možné o ní informovat s větším časovým předstihem, protože k podpisu smlouvy o dílo se společností AVE Kolín došlo až v polovině října. pres