Kulturní akce v Kolíně a okolí |

kino, divadlo, koncerty, výstavy, přednášky, besedy... 

28.06.2016
Úterý
20280
16.06.30.06.
Výstava fotografií členů Foto kroužku DDM Kolín pod vedením Jitky Houdkové.
39300
03.06.30.06.
Zveme Vás a Vaše přátele na výstavu výtvarného oboru ZUŠ Františka Kmocha Kolín.
63780
17.05.30.06.
Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Kolín. Jste srdečně zváni.
100800
22.06.31.08.
Výstava fotografických prací absolventů OSŠPo Kolín - Veronika CSONGÁROVÁ, Milan ŠTOLOVSKÝ, Eva ŽATEČKOVÁ. SÁL MĚSTSKÉ KNIHOVNY KOLÍN / VSTUP VOLNÝ
175740
28.04.28.08.
Ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně pořádáme v synagoze výstavu Josef Čapek - život a dílo. Výstava podává ucelenou informaci o životě a díle umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého mladšího bratra Karla.
186000
23.06.30.10.
Výstava Báječný svět praní a žehlení představí zejména soukromou sbírku pana Vladimíra Zacha z Prahy doplněnou o několik exponátů Regionálního muzea v Kolíně. Zaměří se na způsoby praní a žehlení v minulosti – např. praní na valše nebo ve starých dřevěných pračkách různých mechanismů. Návštěvník si...
219180
12.04.11.09.
Výstava představí průřez životním cyklem člověka. Jejím cílem je seznámit návštěvníky s množstvím obřadů, obyčejů a pověr, které provázely člověka od narození po smrt. Výstava je rozdělena do tří tematických celků, jimiž jsou narození, svatba a smrt v české lidové kultuře. Vystaveny zde budou...
259260
03.06.30.11.
Výstava kolínského muzikanta, fotografa a cestovatele Marka Jelínka.
268140
28.04.31.10.
Město Kolín, Městská knihovna Kolín a Židovské muzeum v Praze Vás společně srdečně zvou na výstavu DRUHÝ ŽIVOT ČESKÝCH SVITKŮ TÓRY. Výstava představuje tradici svitku Tóry a jeho místo v životě synagog. Dále přibližuje osudy svitků Tóry v období holocaustu a po něm, se zvláštním zřetelem na vylíčení...
305280
01.04.30.10.
Výstava představí známé i neznámé postavy loupežníků, lupičských band z území Českobrodska a Kouřimska na základě archivních pramenů i jejich odrazu v dobových pověstech regionu, seznámí návštěvníky s dobovou trestní praxí. Vystaví řadu exponátů ze soukromých i muzejních sbírek spjatých s...
349980
01.04.30.11.
Srdečně Vás zveme na výstavu prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově.
525600
01.10.30.09.
V Městské knihovně Kolín probíhá další ročník poznávací soutěže Poznejte své město, tentokrát s podtitulem Sochy a pamětní desky Kolína. Od října 2015 každý měsíc najdete v čítárně a regionálním oddělení knihovny soutěžní fotografii pro daný měsíc. Vaším úkolem je poznat, která z pamětihodností či...
.