Kulturní akce v Kolíně a okolí |

kino, divadlo, koncerty, výstavy, přednášky, besedy... 

21.10.2014
Úterý
08:30
10:00
90
J. Havelka Divadlo Drak Hradec Králové Hravé představení plné kouzel, imaginace, humoru i poučení vypráví barvitý příběh zakladatele filmové fantazie George Meliése. Divák zhlédne nejen osud celuloidového mága, ale i jeho nejslavnější filmová kouzla a opravdové kouzelnické triky. Starý kouzelník...
10:30
12:00
90
J. Havelka Divadlo Drak Hradec Králové Hravé představení plné kouzel, imaginace, humoru i poučení vypráví barvitý příběh zakladatele filmové fantazie George Meliése. Divák zhlédne nejen osud celuloidového mága, ale i jeho nejslavnější filmová kouzla a opravdové kouzelnické triky. Starý kouzelník...
17:15
V první části přednášející předestře zamyšlení nad údělem obyvatel českých zemí v první světové válce. Ve druhé části svého vystoupení bude dále hovořit na téma Pátrání po osudech vojáků první světové války. V tomto příspěvku se pokusí představit prameny a postupy využitelné při bádání o vojenské...
19:30
21:00
90
V roce 1984 byli Amanda a Dawson spolužáci na střední škole. Pocházeli z odlišných sociálních poměrů, navzdory tomu mezi nimi vznikla přímo osudová láska. Měšťacká společnost jim jí nedopřála. Zklamaná Amanda odešla studovat na vysokou školu a Dawsona po tragické autonehodě zavřeli do vězení....
5760
20.10.24.10.
TVD zahrnují aktivity, jejichž úkolem je motivovat potenciální účastníky dalšího vzdělávání k aktivní účasti ve vzdělávacích aktivitách a zároveň motivovat vzdělavatele k aktivní nabídce možností využití dalšího vzdělávání a zaměstnavatele k systematickému vzdělávání zaměstnanců. TVD jsou zaměřeny...
25980
20.10.07.11.
Známý kolínský hudebník (Kapři, Rocketa) je také výborným fotografem specializujícím se na ženské a dívčí akty. Vernisáž: 20.10. od 18.00 hodin s hudebním překvapením.
34620
07.10.31.10.
Knihovna Regionálního muzea v Kolíně v rámci Týdne knihoven představuje projekt „Když Evropa umírala v zákopech“. Z muzejních sbírek připravila malou prezentaci československých legionářských publikací a tisků, které byly vydávány za první světové války v Rusku, Francii a Itálii. Návštěvníci ji...
61980
02.10.14.11.
Vernisáž výstavy proběhne 2.10. v 16 hodin v sále kolínské knihovny. ...
70620
12.09.31.10.
Sbírka Josefa Ferdinanda Toskánského. Výstava představí sbírku arcivévody Josefa Ferdinanda Toskánského v kontextu dějin starověkého Egypta a novodobého zájmu o dějiny starověkého Egypta (především v 2. polovině 19. století). Arcivévoda Josef Ferdinand (1872–1942) byl synem posledního toskánského...
106620
18.08.31.10.
Městská knihovna Kolín vyhlašuje VÝTVARNOU SOUTĚŽ pod záštitou místostarosty města Kolína Jana Pospíšila Téma: Kolín – moje pohádkové mě(í)sto. Soutěžní podmínky zpracování námětu: Plošné práce v libovolné technice: kresba, malba, grafika, koláž Maximální formát A3 Soutěžící mohou odevzdat do...
123900
05.09.30.11.
Výstava představí sakrální architekturu 19. století v širším okolí Kolína, sahajícím od Veletova k Zásmukám. Hlavním cílem je ukázat hledání architektonických forem, vyjadřujících proměny estetického vnímání, pohledu na vlastní dějiny a úlohu křesťanské církve v rychle se měnící společnosti 19....
159900
16.09.05.01.
Ze sbírek Regionálního muzea v Kolíně. Vernisáž v úterý 16. září od 17.00 hodin v Podlipanském muzeu v Českém Brodě Vystavena bude velmi atraktivní část sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně, a sice moderní výtvarný portrét. I ve 20. století zaujímalo portrétní umění poměrně důležité místo v...
302460
04.04.31.10.
výstava se zaměřuje především na období tzv. vysokých kol a reflektuje počátky cyklistiky na území Prahy a středočeského kraje. Je věnována lidem, kteří na těchto kolech jezdili, závodili a položili základ prvním cyklistickým klubům.
.