Kulturní akce v Kolíně a okolí |

kino, divadlo, koncerty, výstavy, přednášky, besedy... 

27.04.2015
Pondělí
Tři dlouholetí kamarádi, kteří celý život hráli muziku pro široké vrstvy posluchačů. Doba ale rychle plyne a tak i oni  se dostali do důchodového věku a hudbu, kterou nyní hrají, tvoří pro všechny, kteří si rádi poslechnou lidovou písničku. Jejich hlavní náplní je skládání vlastních písní s...
19:30
20:56
86
Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu s cílem natočit unikátní dokument o kanibalismu. Strašlivý hladomor v letech 1932-1933 tu dohnal spoustu lidí k děsivým činům. Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s příběhem jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie, kanibala Andreje...
20:00
21:51
111
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve svém vlastním životě. Je mu už skoro čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor, nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s věčně...
33120
14.04.07.05.
Výstava fotografií z fotografické soutěže 2015, konané pod záštitou místostarosty města Kolína Mgr. Tomáše Růžičky, proběhne v období 15. 4. – 7. 5. 2015 v sále Městské knihovny Kolín. Vernisáž výstavy a předání cen výhercům soutěže proběhne ve středu 15. 4. 2015 v 17:00 rovněž v sále Městské...
97920
31.03.07.06.
Výstava bude první soubornou prezentací sbírky lidového nábytku Regionálního muzea v Kolíně a jeho poboček Podlipanského muzea v Českém Brodě a Muzea Kouřimska v Kouřimi. Představí soubor čtyř desítek různých kusů nábytku, dokládajících vybavení venkovských domácností v 18. a 19. století. Zastoupeny...
115200
08.04.27.06.
Koncem šedesátých let 20. století začalo krystalizovat ve svém počátku
konstruktivistické dílo Jana Kubíčka, které v dalších letech nakonec prokázalo,
že byl a je jedním z nejdůležitějších představitelů „racionálního umění“ u nás.
Ve svém ranném období spojeném z velké části s rodným...
217860
14.04.13.09.
Výstava představí známé i neznámé postavy loupežníků, lupičských band z území Českobrodska a Kouřimska na základě archivních pramenů i jejich odrazu v dobových pověstech regionu, seznámí návštěvníky s dobovou trestní praxí. Vystaví řadu exponátů ze soukromých i muzejních sbírek spjatých s tématikou...
287940
12.11.31.05.
Sbírka Josefa Ferdinanda Toskánského. Výstava představuje sbírku arcivévody Josefa Ferdinanda Toskánského v kontextu dějin starověkého Egypta a novodobého zájmu o dějiny starověkého Egypta (především v 2. polovině 19. století). Arcivévoda Josef Ferdinand (1872–1942) byl synem posledního...
292800
10.04.31.10.
Výstava je pokračováním projektu „Hledání ideálního chrámu“, který prezentoval v minulém roce v Regionálním muzeu v Kolíně sakrální architekturu kostelů 19. století v širším okolí Kolína. V Muzeu Kouřimska budou v rámci souboru staveb představeny kostely v Zásmukách, Maloticích nebo Olešce. Prostor...
.