Kulturní akce v Kolíně a okolí |

kino, divadlo, koncerty, výstavy, přednášky, besedy... 

25.05.2016
Středa
17:00
Místní skupina ČKA a KS Pečky Vás srdečně zvou na přednášku: ŘÁD ZLATÉHO ROUNA A JEHO NOSITELÉ. Přednáší: Mgr. Vladimír Rišlink
18:00
Srdečně Vás zveme na další English club. Victorija Sumska Vám bude anglicky vyprávět o své rodné zemi - Lotyšsku. Vstupné 30 Kč. Počet míst je omezen. Účast předem potvrďte na skola@levl-languages.cz 
19:00
20:30
90
Pavel Lohonka právem patří mezi české folkové legendy, protože je jedním z tvůrců, kteří ovlivnili dnešní podobu české folkové scény. Svým hlasem a texty těší publikum již téměř půl století. V roce 2016 Pavel Lohonka oslaví 70. narozeniny a k tomuto jubileu na koncertu oslavenec představí svou knihu...
Hlavní scéna
19:00
Slavnostní zakončení výstavy knižních ilustrací známého kolínského výtvarníka, malíře a grafika Josefa Švarce.
33420
14.05.06.06.
Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Kolín. Jste srdečně zváni.
40740
13.05.10.06.
Výstava prací z výtvarné soutěže Kolín v době Karla IV., konané pod záštitou místostarosty města Kolína Michaela Kašpara. Prohlídka expozice prací našich mladých umělců bude zdarma přístupná v otevírací době čítárny.
43200
27.04.27.05.
58080
06.05.15.06.
Jste srdečně zváni na výstavu fotografií Kolíňáka Petra Hejcmana.
59340
15.05.25.06.
Podlipanské hudební slavnosti jsou kulturní událostí, kterou každoročně pořádá Vox Bohemicalis a ZUŠ Český Brod. Letošní ročník zaštiťují starostové z Českého Brodu, Kostelce n. Č. lesy, Plaňan a Kounic. V rámci programu budete mít možnost navštívit řadu zajímavých koncertů, ale také Muzejní noci v...
63780
17.05.30.06.
Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Kolín. Jste srdečně zváni.
64620
11.05.25.06.
Výstava k životnímu jubileu Stanislava Pokorného, ve které ukázuje profil své tvorby, převážně suchý pastel.

Městské divadlo POD TOČNOU v Kolíně
79560
06.04.31.05.
Srdečně Vás zveme na výstavu skleněných plastik ztvárňující pocity a nálady pomocí barev, rytmu a geometrických vztahů
České muzeum stříbra Kutná Hora
86760
01.04.31.05.
Průřez krajinářskou tvorbou milovníka Železných hor a řeky Doubravy.
105840
13.04.25.06.
Martin Salajka studoval malbu nejprve na brněnské FaVU (2002-2005) nicméně pro expresionistický autorův naturel byl důležitější asi jeho následující pobyt v malířském ateliéru Michaela Rittsteina na pražské akademii v letech 2005-2008. Salajka patří k významným individualitám současné mladé malby. V...
109740
16.03.31.05.
Fotografka Hana Morová, vystupující pod jménem Hana Em vystavuje od 16.3 do 31.05. 2016 v restauraci Eden. Výstava nese název "Jsem žena" a bude prezentovat ženské portréty
147180
02.03.12.06.
Vystavena bude velmi atraktivní část sbírkového fondu Regionálního muzea v Kolíně, a sice moderní výtvarný portrét. V 19. i 20. století zaujímalo portrétní umění poměrně důležité místo v dílech českých umělců, ať již šlo o nejvýznamnější představitele tehdejší výtvarné scény, či o výtvarníky...
175740
28.04.28.08.
Ve spolupráci se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně pořádáme v synagoze výstavu Josef Čapek - život a dílo. Výstava podává ucelenou informaci o životě a díle umělce a ryzího člověka, který byl až dosud ve stínu svého celosvětově známého mladšího bratra Karla.
219180
12.04.11.09.
Výstava představí průřez životním cyklem člověka. Jejím cílem je seznámit návštěvníky s množstvím obřadů, obyčejů a pověr, které provázely člověka od narození po smrt. Výstava je rozdělena do tří tematických celků, jimiž jsou narození, svatba a smrt v české lidové kultuře. Vystaveny zde budou...
268140
28.04.31.10.
Město Kolín, Městská knihovna Kolín a Židovské muzeum v Praze Vás společně srdečně zvou na výstavu DRUHÝ ŽIVOT ČESKÝCH SVITKŮ TÓRY. Výstava představuje tradici svitku Tóry a jeho místo v životě synagog. Dále přibližuje osudy svitků Tóry v období holocaustu a po něm, se zvláštním zřetelem na vylíčení...
305280
01.04.30.10.
Výstava představí známé i neznámé postavy loupežníků, lupičských band z území Českobrodska a Kouřimska na základě archivních pramenů i jejich odrazu v dobových pověstech regionu, seznámí návštěvníky s dobovou trestní praxí. Vystaví řadu exponátů ze soukromých i muzejních sbírek spjatých s...
349980
01.04.30.11.
Srdečně Vás zveme na výstavu prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy v Turnově.
370080
15.09.29.05.
Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě a Súdánu. Druhá část výstavního cyklu Poklady starého Egypta je připravena ve spolupráci mezi Českým egyptologickým ústavem FF UK, Náprstkovým muzeem a Regionálním muzeem v Kolíně. Výstava Objevy pod pyramidami. Výzkumy Českého egyptologického...
525600
01.10.30.09.
V Městské knihovně Kolín probíhá další ročník poznávací soutěže Poznejte své město, tentokrát s podtitulem Sochy a pamětní desky Kolína. Od října 2015 každý měsíc najdete v čítárně a regionálním oddělení knihovny soutěžní fotografii pro daný měsíc. Vaším úkolem je poznat, která z pamětihodností či...
.