Kolín
ikona google plusikona facebook
Kalendář akcí Kolín

Regionální muzeum Kolín

Divadlo  Kolín
 
Regionální muzeum v Kolíně
Brandlova 35, 280 02 Kolín I
Tel.: 321 722 988
Email: info@muzeumkolin.cz
www.muzeumkolin.cz
 
Aktuální otevírací doba:
úterý - pátek: 9.00 – 17.00
sobota - neděle: 10.00 – 17.00


Akce - Regionální muzeum Kolín

08.10.2015
Čtvrtek
08.10.2015 17:00
Tentokrát bude prezentována sbírka Evy Šulcové "Voda v ohni", konkrétně její básně z let 1983 - 1990. O přednes poezie a hudební doprovod na harfu se postará písničkářka  Jana Bauerová, vystaveny budou i ilustrace z této sbírky od Libuše Drahovzalové - Šulcové.


Výstavy - Regionální muzeum Kolín

04.09.2015 00:00
29.11.2015 00:00
123900
Součást halštatského kulturního okruhu starší doby železné ve střední Evropě. Výstava má široké veřejnosti představit prostřednictvím archeologických nálezů první integrující prvky ve střední Evropě. Je jistě překvapující, že se tak stalo již v období starší doby železné (8. – 1. pol. 5. stol. př....
15.09.2015 00:00
29.05.2016 00:00
370080
Výzkumy Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě a Súdánu. Druhá část výstavního cyklu Poklady starého Egypta je připravena ve spolupráci mezi Českým egyptologickým ústavem FF UK, Náprstkovým muzeem a Regionálním muzeem v Kolíně. Výstava Objevy pod pyramidami. Výzkumy Českého egyptologického...

Akce muzeum lidových staveb v Kouřimi

Výstavy muzeum lidových staveb v Kouřimi

Výstavy muzeum Český Brod

22.09.2015 00:00
30.12.2015 00:00
142620
Výstava představuje průřez celoživotním dílem Josefa Lady (1887-1957), který se narodil do chudé řemeslnické rodiny ševce v malé středočeské vesnici Hrusice. Zde prožil dětství a rád se sem vracel pro načerpání sil a inspirace. Sepětí člověka s přírodou a vesnický život pak přenesl do své volné...
10.04.2015 17:00
31.10.2015 00:00
292800
Výstava je pokračováním projektu „Hledání ideálního chrámu“, který prezentoval v minulém roce v Regionálním muzeu v Kolíně sakrální architekturu kostelů 19. století v širším okolí Kolína. V Muzeu Kouřimska budou v rámci souboru staveb představeny kostely v Zásmukách, Maloticích nebo Olešce. Prostor...
.