Dne 22. 4. 2006 se koná akce Den Země. Tuto akci pořádá T.K. Arnika ve spolupráci s Polabským ekocentrem.

Den Země byl poprvé slaven v roce 1970 americkými studenty, kteří požadovali zvýšení státního rozpočtu na ochranu životního prostředí a přijetí nových ekologických zákonů. Zároveň vytvořili požadavky nutné k dosažení trvale udržitelných podmínek života na Zemi. Mezi požadavky bylo mimo jiné: přejít na obnovitelné zdroje energie a zvýšit energetickou účinnost, recyklovat materiály a odpady a vyloučit používání chemikálií a odpadů, které ničí ozónovou vrstvu.

Od roku 1990 je 22. duben slaven jako mezinárodní den pro životní prostředí i v Česku. A letos oslavíme Den Země i v Kolíně.

Dopolední část se bude odehrávat v lesoparku Borky. V 10:00 se sejdeme v kaštanové aleji v Křičkově ulici. Dozvíte se zde něco o odpadech, jednotlivých surovinách a jejich třídění. Hlavním bodem dopolední části však bude úklid Borků, aby místo častých procházek rodin s dětmi bylo čistší a příjemnější. Nasbíraný odpad samozřejmě roztřídíme a bude odvezen na příslušná sběrná místa.

Ve 13:00 začíná na Kmochově ostrově hlavní program Dne Země. Bude zde připraveno mnoho her s enviromentální tematikou pro děti i dospělé. Uvidíte i živá zvířata – ovce a kozy, Sdružení pro hipoterapii – Dítě a kůň zapůjčí na akci osla a poníka, a přijde i pes z kolínského útulku. Obě organizace (Dítě a kůň a kolínský útulek) budou zároveň prezentovat svou činnost. Pro pohybuchtivé jsou určeny lanové překážky. Ti, kteří raději něco vyrábějí, si mohou vyzkoušet odlévání stop, výrobu ručního papíru, frotáž a modelování z keramické hlíny. Na akci budou přítomna i lidová řemesla. Dále se dozvíte o Včelařské farmě Veletov, která bude i prodávat své výrobky – medy, medovinu a výrobky z včelího vosku. Pro návštěvníky je připraveno občerstvení a čajovna. Čajovnu zajišťuje Čajovna a biopotraviny „Na cestě“ z Nymburka. V 15:00 se bude konat přednáška o vztahu člověka k přírodě. Autorem přednášky je jáhen RNDr. Matúš Kocián Ph.D. a přednáška se jmenuje Pastýř nebo vrah stvoření. Po skončení přednášky, přibližně v 16:00, se uskuteční čtení z knihy Muž, který sázel stromy od Jeana Giona. Na akci se veřejnost samozřejmě dozví i o činnosti pořadatelů – T.K. Arnika a Polabského ekocentra.

Vstupné na akci je dobrovolné. Výtěžek bude věnován Záchranné stanici pro handicapované živočichy v Pátku u Poděbrad. Všichni jste srdečně zváni.

T.K. Arnika tímto děkuje všem výše jmenovaným účastníkům za ochotu zúčastnit se a Městu Kolín za zapůjčení Kmochova ostrova.
tisková zpráva T.K. Arnika

Plakát - Den Země