Spolková rada Kolína na svém nedávném zasedání vyhlásila další ročník Osobnosti roku. Novinkou je, že vedle kolínských spolků a občanských sdružení budou moci jednotlivé kandidáty navrhovat i samotní občané s trvalým bydlištěm v Kolíně. Nominačními orgány, které budou do 29. prosince písemné (poštou, přes podatelnu či e-mailem) návrhy přijímat, jsou Rada města Kolína a Spolková rada Kolína. Návrh musí obsahovat zdůvodnění, proč by měla být dotyčná osoba oceněna, ale také je nutno uvést její jednoznačnou identifikaci, nejlépe adresu. K užšímu výběru navržených kandidátů nominační orgány zasednou v lednu příštího roku, vlastní hlasování o udělení Osobnosti roku 2006 proběhne v únoru.

 Nově Spolková rada Kolína rozhodla o udělení Spolkové ceny in memoriam tanečnímu mistrovi Bohuslavu Matiášovi, který zemřel loni 17. ledna. Od roku 1953 byl Bohuslav Matiáš vedoucím souboru lidových písní a tanců při ZK ROH Tatra Kolín; od roku 1961 působil jako učitel tance a společenské výchovy;  bezplatně vedl Klub společenského tance Kolín; jeho kurzy prošlo na 40 tisíc frekventantů;  byl dlouholetým porotcem soutěží ve společenském tanci; spolupracoval jako choreograf i jako pomocný trenér s výběrem krasobruslařských talentů; po roce 1989 založil se svým synovcem Liborem Matiášem vlastní Taneční školu; v devadesátých letech 20. století se stal zástupcem ředitele Domu dětí a mládeže v Kolíně.
kop