Objekt bývalých jatek v Jateční ulici a pozemky pod nimi a v okolí o výměře cca 5 tis. m2, který byl v majetku Města Kolína, získali v dražbě 4 lidé za 6,75 mil. Kč. Je mezi nimi i známý kolínský obchodník s realitami Aleš Čermák. V kvartetu ho doplňují Ivo Rác z Kutné Hory, Zdeněk Štamberg z Pardubic a Zdeněk Štěrba z moravského Bělova. Proti nim stál ještě jeden zájemce, ale navrhl nižší kupní cenu. Nejnižší podání bylo určeno na 4,75 mil. Kč. Podle jednoho z kupců Aleše Čermáka získat městská jatka byla obecně příležitost, jak tuto pěknou část města pomoci revitalizovat. "Novými vlastníky jatek jsou kromě mě pánové, kteří mají za sebou úspěšné bytové projekty zejména v Kutné Hoře a Pardubicích. Jejich firmy zajišťují běžně přípravu i realizaci významných staveb včetně náročných rekonstrukcí. Náš projekt uvede dlouho opuštěnou stavbu do souladu jak s okolní zástavbou malého sídliště, tak nově postavenými, a převážně luxusními rodinnými domy U Jána," nastínil budoucí podobu území Aleš Čermák. V současné době běží projektová příprava. "Budeme se nejspíš rozhodovat mezi dvěma variantami. S tou vybranou rádi veřejnost prostřednictvím PRESu seznámíme," slíbil jmenovaný. Proti dražbě se již dříve postavila KSČM, která má za to, že město si má pozemky ponechat a případně na nich nechat postavit startovací byty pro mladé rodiny. meč, červ