Tráva v Kolíně roste díky letošním častějším srážkám hustě, otázkou zůstává jak často ji sekat – dvakrát nebo čtyřikrát do roka? Seče provádí pro město Kolín společnost AVE Kolín s.r.o. „Už druhým rokem platí zadání sekat trávu na 8 cm ve čtyřech sečích za rok,“ uvedl starosta Michael Kašpar. Nově jsou však vytipované lokality, kde budou seče provedeny pouze dvakrát do roka. Jedná se o čtyři pokusné plochy – jedna se nachází uprostřed Husova náměstí, druhá v ulici Na Petříně, další u Terezie a Parama.

„Lidé se na nás s tímto dost obracejí, zaprvé v rámci zachování vláhy, biodiverzity i představy, že méně častou sečí vzrostou květné louky. Na těchto místech tedy necháme porost záměrně vyšší a uvidíme. Když se to neosvědčí, tak plochy samozřejmě posekáme,“ dodal starosta.

Dle Obecně závazné vyhlášky města Kolína č. 3/2020 jsou vlastníci zeleně povinni udržovat trávníky a jiné porosty formou sečí minimálně dvakrát ročně, první seč musí být provedena do 8. června, druhá či další v závislosti na vegetačních podmínkách nejpozději do 15. září. Posekanou zeleň by pak měli majitelé dle článku 3 zmíněné vyhlášky odklidit nejpozději do tří dnů od provedení seče. Vedení města po vzájemné dohodě se spol. AVE Kolín s.r.o. uvažuje také o mulčování.