V pondělí 25. ledna od 15 hodin proběhne v přednáškovém sále č. 113 Podnikatelského inkubátoru CEROP Kolín první veřejné zasedání Zastupitelstva města Kolína po skončení nouzového stavu. Na programu jednání je přes 30 bodů. Jako podstatné se jeví například návrhy na poskytnutí závazného finančního podílu města Kolína na obnovu výzdoby omítek domu Karlovo nám. 90 či na dokončení obnovy střechy domu Brandlova 17, návrh na schválení Ceny města Kolína za rok 2019 panu MUDr. Josefu Havránkovi a Vladimíru Serbusovi in memoriam a mnoho dalšího.

„Chtěla bych upozornit, že se při jednání musíme řídit pokyny ministerstva vnitra a současně s tím plnit bezpečnostní pokyny ministerstva zdravotnictví - těmi je účast osob s ochranou dýchacích cest tzv. rouškou, dodržování rozestupu 1,5 – 2 metry, je-li to možné a samozřejmě zajištění dezinfekce prostor i pomůcek. Nemůžeme odepřít veřejnosti, aby se účastnila - umožníme jí pozorování jednání v historickém sále a v případě, že bude chtít občan vystoupit, tak samozřejmě tu možnost bude mít a bude moci přijít do jednacího sálu,“ uvedla tajemnice městského úřadu Dagmar Soukupová. Vedení města Kolína rovněž apeluje na sledování přenosu on-line, což se prozatím jeví jako jedno z nejúčinějších bezpečnostních opatření. Bližší info k programu naleznete zde.