Výstavba nové sportovní haly v Borkách je jednou z největších investic města Kolína. Její projektantská cena činí 102 000 000 Kč bez DPH. Pro výběr zhotovitele jsou proto dána jasná kritéria.  „Firma musí předložit, že má zkušenosti s obdobnými stavbami. První referencí je novostavba pozemní stavby budovy pro sport, školy, univerzity nebo výzkum s objemem prací nad 20 milionů bez daně během poledních pěti let. Druhou referencí je alespoň jedna stavební práce minimálně za 10 milionů korun, která spočívá v realizaci pasivní nebo nízkoenergetické stavby a třetí referencí je alespoň jedna stavební práce s minimálním finančním objemem prací nad 90 milionů korun bez DPH , která spočívá v novostavbě obdobného charakteru jako je předmět plnění,“ uvedl starosta města Michael Kašpar. Detailně propracovaný je i systém sankcí, který umožňuje v případě porušení smluvních podmínek uplatnit sankce po jednotlivých etapách. V případě, že nenastanou žádné komplikace s výběrem zhotovitele, realizace projektu bude zahájena již během letošního podzimu.