Nový dotazník Bezpečný Kolín vypracovala kolínská radnice. Ten nabízí občanům města reagovat na bezpečnost ve městě a jak ji vnímají.
Má za cíl zmapovat, nakolik se ztotožňují s jednotlivými opatřeními, či zda chápou Kolín jako bezpečné město či alespoň bezpečnější oproti dřívějšku. Možnost vyjádřit svůj názor lze na webovém portálu http://www.bezpecnykolin.cz.
Dotazník je také k dispozici na adrese www.mukolin.cz/dotaznik.  
Otázky se týkají například obav, zhoršení či zlepšení situace, nejrizikovějších lokalit a podobně. Bezpečný Kolín je platformou, která každý měsíc přivádí ke společnému stolu zástupce města, Policie ČR, Městské policie Kolín, Probační a mediační služby a další pozvané hosty.
Zde se předávají aktuální informace z oblasti bezpečnosti města, které se dále analyzují, a plánují se jak operativní, tak i dlouhodobá opatření.
červ