Vedení města Kolína v polovině října zahájilo nový způsob spolupráce s investory z Průmyslové zóny Kolín – Ovčáry. Uskutečnilo se první z tematických setkání „u kulatého stolu“, které by měly v budoucnu pravidelně probíhat v intervalech dvou až tří měsíců. Setkání jsou oboustranně - jak investory, tak vedením města - vítána a výstupy z nich jsou vnímány jako vzájemná podpora regionu. „Společné setkávání a prezentace firem v Kolíně je oboustranně prospěšné. Dáváme tím najevo, že nejsme jenom sousedé, ale chtěli bychom být i partnery. Investoři užší spolupráci s městem vítají a nabízí i možnost podpory např. Kulturních či sportovních akcí, výstav životního prostředí, prostě bližší spolupráci s regionem. Nově by měl vzniknou i fond zóny, kam by firmy společně přispívaly na zkomfortnění celé průmyslové zóny, ať už se to týká třeba nějakého sociálního zázemí či lepšího úklidu v zóně atd.,“ uvedl starosta města Michael Kašpar. Další setkání proběhnou s tematickým zaměřením – první dvě se mají týkat úklidu v průmyslové zóně a obecně dopravní situace, další budou zacílena na výsadbu zeleně či spolupráci se středními školami.