Ve čtvrtek 25. června Město Kolín ve spolupráci s Městskou hudbou Františka Kmocha a Klubem přátel Františka Kmocha pořádá hodinový koncert  s názvem „Pocta Františku Kmochovi“. Akce začne v 18 hodin na Karlově náměstí. Dechovou hudbu doprovodí kolínské mažoretky Srdíčko a Kolíňáček. Koncert uvede kolínský starosta Michael Kašpar spolu s místostarostkou Ivetou Mikšíkovou. „Je to alespoň taková malá náplast za Kmochův Kolín, který letos neproběhl. Uskuteční se přímo na ploše Karlova náměstí, kde budou přichystány lavičky pro diváky a stánky s občerstvením,“ sdělil starosta Michael Kašpar. V případě nepříznivého počasí se Pocta Františku Kmochovi přesouvá do Zámecké.